vorige pagina

 

 

Blijven staan in het ‘krachtveld’ van de liefde …

 

‘Liefdes-energie’, is als een magnetisch krachtenveld in ons bestaan werkzaam. En deze kracht, deze ‘liefdesenergie’ bevindt zich in de ‘binnenvelden’ van ons levende organisme. Maar deze kan ons ook bestralen, zoals de zon die ons tot leven brengt.

 

Laten wij ons bewust worden van dit krachtenveld van liefdesenergie, dat ons steeds weer er toe aanzet, het opnieuw te proberen, elkaar lief te hebben. Vanuit deze esoterische, energetische stromingsgebieden, brengen impulsieve contacten ons nader tot elkaar. Soms hapert het, en raken die liefdeslijnen in elkaar verstrengelt en remt het ons af, en wordt het ons maar moeilijk duidelijk wat er de oorzaak van kan zijn. Maar als we doorgaan met proberen, wordt het ons toch vaak wel helder waar de remmingen aan lagen.

 

Laten we ons bewust worden van die liefdeslijnen ook in het dagelijkse leven. Ontdekken waar de paden liggen voor liefdeswisseling. Die krachtvelden van liefdesenergie leiden ons door de tijd heen. In ons bestaan bekleed ‘zij’ ons bij momenten met een Koninklijke voornaamheid, ‘schoonheid’ waardig.

 

 “Liefdes-energie” als krachtbron van menselijk bestaan, stuurt en leidt ons naar ontmoeting, en vertrouwen. Tijdens de contacten die wij beleven met elkaar, in de ontmoetingsvelden van onze samenleving; op straat, in de school, het werk, de club, de kerk, en via de communicatie kanalen van onze moderniteit.

 

Wij, mensen, zijn door onze geboorte als het ware ‘met’ liefdes-levensenergie als krachtbron, in het leven gezet. Vanaf onze geboorte en kindertijd, zijn wij in ons bewustzijn, er steeds meer van los geraakt. Jaar in jaar uit in onze ontwikkelingsfasen, zijn er stremmingen ontstaan die ons ervan weerhouden, ons in volle overgave door ‘liefde’ te laten leiden. En toch worden wij iedere keer weer opnieuw uitgenodigd, door ontmoeting, tot het delen van liefdesvaardigheid, vanuit de krachtbronnen en de weelderigheid van de natuur. Die ons ook voortdurend uitnodigt er van te genieten. Laten wij ook elkaar uitnodigen ons te oefenen in de ‘liefdeskunst’.

 

Elkaar stimuleren en uitdagen om liefdeslijnen te ‘vrijwaren’ van stremming en achterdocht, ondanks de ups en downs die bij het leven horen. Door ons menszijn, zijn er momenten dat wij elkaar kunnen maken of breken, dat is een gegeven. En dan zijn we niet in staat om dat wat we bij geboorte hebben meegekregen, te laten stromen of naar buiten te brengen. Maar daarom niet getreurd, het is een tijdelijk gegeven. Laten we bereid zijn te leren van de [liefdes]lessen die het ‘leven’ ons geeft. Daaruit kunnen wij voortgang boeken, en onze ‘liefdes-energie’ verheffen tot liefdeskunst, door ‘liefdesvaardigheid’;

 

In de wandelgangen van ons leven.

2017-01-12