vorige pagina

HEB ELKAAR LIEF ZOALS IK JULLIE HEB LIEFGEHAD.

 

Een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander liefhebt, gelijk ik u lief heb gehad, opdat gij ook elkander zult liefhebben (Joh. 13:34).

 

Christus vraagt hier niet van ons een ieder mens lief te hebben, zoals twee geliefden elkaar kunnen liefhebben! Mijn inziens wordt hier van ons gevraagd de ander lief te hebben, zoals je zelf geliefd zou willen worden in dit leven. In de zin van elkaar ontmoetten in de ontmoeting, in de dialoog en in een wederzijds respect door houding en gebaar, ook door tijd en aandacht te besteden aan het anders zijn van de ander.

 

In ontmoeting.

Door elkaar te groeten, aan te kijken, een gesprekje aan te gaan als er de juiste tijd en plaats voor is. Een glimlach, een groet, een gebaar kan al genoeg zijn om de ander het gevoel te geven dat die er mag zijn. Dit kan je ‘vormen’ van liefde noemen, ook dat je niet afgunstig of onbehoorlijk zal reageren op iemand waarvan het je niet zint wat die persoon doet of zegt. Eveneens hoort daarbij dat je, je niet verheugd op onrechtvaardig gedrag van je medemens.

 

Deze menselijke liefdesgebeurtenissen kun je bewust of onbewust laten plaatsvinden door aandacht, betrokkenheid, medeleven en mededogen. Heb elkaar lief, zoals Christus dat van ons vraagt, is een menselijke vorm van omgaan met elkaar, de ander en anderen. Dat kan je doen door zorgzaamheid, iemand te beschermen, iemand te begeleiden als dat nodig is en dat kan je door je toegankelijk open te stellen.

 

Vormen van liefde.

Dit kunnen vormen van liefde zijn door omgangsvormen zoals de genoemde, waarin de beloften van het christendom opnieuw handen en voeten krijgen. Dit kan gebeuren op ieder moment van de dag, waar je, je ook bevind. Echter wel speciaal in kloosters, kerken en gebedsgemeenschappen.

 

Heb elkaar lief zonder de dwangmatigheid van dwingelandij, of overdreven softe aandacht, heb elkaar lief door niet blind of doof te zijn voor de reactie van de ander. Laat liefde ook geen blinde honger zijn naar aandacht, maar laat het een vermogen zijn tot meer rechtvaardiging en meerwaarde in menselijke omgang.

 

Laat je raken door ontmoeting, dat kan door een glimlach, een groet of een gebaar, een handdruk of een schouderklopje. Heb je medemens lief zoals de liefde zich in de natuur, ons op onnoembaar vele wijzen tot voorbeeld dient.

 

Het zij gezegd.