vorige pagina

Grote Oefening Events Mijn Lofzangen Boek: Omzien naar elkaar   Liefdes-Intens   Natuur    
Krachtveld Dienstbaar Actief Geloven Het Nieuwe Pinksteren Liefde Mysterie   Gods Almacht

       

 

 2. Het  nieuwe Pinksteren  in de 21ste eeuw

 

7. Werken aan Vrede en Vredelievendheid ...

 

6. Niemand kan onder de roepstem van Christus uit ...

 

5.  Actief Geloven  &  Onze cultuur en het christendom ...

 

4.  Over het 'Krachtveld'  van de Liefde ...

 

3.  Christus geboorte opnieuw uitgelegd ...

 

2.  Hemelvaartsdag in s-Hertogenbosch ...

 

1.  Hemelvaartsdag en Pinksteren een en dezelfde Geest ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. HET  oude PINKSTEREN in de 1ste eeuw

 

 

Aan het Pasen voorafgaand:

El Greco 1541-1614

Christus, zijn optreden in de Tempel:

 

 

Witte Donderdag:

Naam kunstenaar onbekend

Christus, veroordeeld door het volk

 

 

Goede Vrijdag:

Eigen Foto uit Frankrijk

Christus, aan het kruis opgehangen

 

 

Paasnacht:

  Naam kunstenaar onbekend

Christus, opgestaan uit de dood

 

PINKSTEREN:

Christus, zijn verschijning aan de apostelen:

 

Kloostertuin in Frankrijk