vorige pagina

Grote Oefening Events Mijn Lofzangen Boek: 'Omzien naar elkaar'  Liefdes-Intens   Natuur    
Krachtveld Dienstbaar Actief Geloven Het Nieuwe Pinksteren Liefde Mysterie   Gods Almacht

het lied van de universele liefde ......

 

Korte verhalen en verzen in verband met Religie,

Zingeving en spiritualiteit, in het leven van alle dag ....

 

Bidden doe je niet alleen

Grote oefening of Liefdeskunst

Liefde 'in het dagelijks leven' uitgelegd

- Voedsel dat ons tot leven brengt

- Mystiek maakt het goddelijke in ons zichtbaar

- Over stilte, stilte in de natuur, en over ontmoeting

- Van de gunnende Liefde die wederzijds is

-Een uitnodiging aan iedereen

- Lectio Divina

- Het lied van de Universele Liefde

- Liefde in de Mystiek

- Zij; heeft ons bidden aangehoord

- Ja, laten wij; 'ons zelf' opnieuw geboren laten worden.